วิสัยทัศน์
เราจะเป็นผู้ผลิตธัญพืชและเครื่องเทศที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพของคนไทยและผู้บริโภคทั่วโลก โดยยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 
พันธกิจ
คัดสรรวัตถุดิบธัญพืชและเครื่องเทศคุณภาพจากแหล่งที่ดีที่สุด สด ใหม่ เน้นพันธุ์ดี ปลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรมและสารเคมี

พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพ ตลอดจนจิตสำนึกของบุคลากรให้ทำงานด้วยใจรักในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด ปลอดภัยต่อการบริโภค รักษาคุณค่าจากสารอาหารให้คงอยู่ครบถ้วน