» Sale Executive (Modern Trade)
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» Q.C.
» พนักงานบัญชี
» พนักงานประจำสำนักงาน
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» พนักงานสโตร์
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» ทดสอบระบบ 1
 
Sale Executive (Modern Trade) 1 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
 
กรอกใบสมัครงาน