พริกขี้หนูสวนป่นแบบขวด
ขนาดบรรจุ
 
1. ขนาด 35 กรัม
 
 
  กลับ